Michał Drozdek

Socjolog zarządzania, publicysta, działacz społeczny. Założyciel i przez kilka lat prezes Instytutu Chrześcijańsko-Demokratycznego im. Paderewskiego, doradca premiera Jana Olszewskiego i marszałka Macieja Płażyńskiego, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VI Zjazdu Gnieźnieńskiego.