Marta Titaniec

Koordynatorka projektów międzynarodowych w Caritas Polska. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sekretarz Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, członkini Zespołu Laboratorium „Więzi”. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego X Zjazdu Gnieźnieńskiego.