Marek Tarnowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Mokate SA.  Wcześniej prez 15 lat prezes Mokate.