Marek Pieńkowski OP

Dominikanin, w zakonie od 1974 r.. Przedtem uzyskał stopień doktora nauk matematycznych. Wykładał logikę i filozofię przyrody na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym ojców dominikanów. Prowadził w Krakowie biuro ESPACES – dominikańskiego stowarzyszenia do spraw problemów integracji europejskiej. W latach 2008–2011 pracował jako duszpasterz akademicki na uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Współorganizator i katolicki kapelan Zjazdów Gnieźnieńskich. Mieszka w klasztorze w Rzeszowie.