Maciej Biskup OP

Maciej Biskup OP

Maciej Biskup OP

Dominikanin, wyświęcony w 1998 r. Ukończył Kolegium Filozoficzno-Teologiczne w Krakowie i studia doktoranckie z teologii dogmatyczno-fundamentalnej na UAM w Poznaniu. Pełnił m.in. funkcje magistra braci nowicjuszy i studentów oraz redaktora naczelnego oficyny „W drodze”. Wykłada w Studium Chrześcijańskiego Wschodu w Warszawie. Od 2013 r. przeor i proboszcz parafii św. Dominika w Szczecinie. Autor książek: „Ocalić w sercu”  i „Zaskoczony wiarą. Między Jerychem a Jerozolimą”.