sekratariat_stanu

 

 

Watykan, 4 marca 2016 r.

 

 

Ekscelencjo,

Czcigodny Księże Arcybiskupie Prymasie,

W imieniu Jego Świątobliwości Franciszka dziękuję za informacje na temat X Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbędzie się w najbliższych dniach, z udziałem delegatów z różnych krajów Europy.

Ojciec Święty z zainteresowaniem zapoznał się z historią zarówno I Zjazdu Gnieźnieńskiego, związanego z początkami chrześcijaństwa na terenach Polski, jak również następnych, które rozpoczęły się od obchodów tysięcznej rocznicy śmierci św. Wojciecha, z udziałem papieża Jana Pawła II.

Nawiązując do tematyki kolejnych Zjazdów i do tematu tegorocznego spotkania: „Europa nowych początków, Wyzwalająca moc chrześcijaństwa”, papież Franciszek pragnie przypomnieć wciąż aktualne, prorocze słowa św. jana Pawła II wypowiedziane w Gnieźnie w 1997 roku: „Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo, ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. (…) Zrąb tożsamości europejskiej jest zbudowany na chrześcijaństwie”.

Również dziś Europa potrzebuje głębokiej, duchowej odnowy, której początkiem powinno być nieustanne powracanie do źródeł chrzcielnych i do płynącego z nich życia w Chrystusie. Pasterze i wierni Kościoła w Europie są wezwani, by w mocy Ducha Świętego i z wielowiekowym doświadczeniem wiary wychodzili na egzystencjalne peryferie współczesnego świata z przesłaniem Bożego miłosierdzia i jego wyzwalającej mocy. Ojciec Święty życzy, aby gnieźnieńskie spotkanie było czasem refleksji, rachunku sumienia i zachęty do odkrywania na nowo i podejmowania w życiu osobistym i społecznym Polaków oraz wszystkich Europejczyków tych wartości, na których buduje si…ę ich chrześcijańska tożsamość europejska.

Uczestnikom X Zjazdu Gnieźnieńskiego Papież Franciszek przesyła swoje pozdrowienie, zapewnienie o duchowej jedności i pamięci w modlitwie. Z serca udziela wszystkim swego Apostolskiego Błogosławieństwa.

list papieża podpis