ks. dr Janusz Giec

Teolog, wykładowca w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, proboszcz parafii pw. św. Ottona z Bambergu w Szczecinie.