ks. dr Ireneusz Lukas

Duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, doktor teologii, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 1 kwietnia 2016 r. będzie sekretarzem Światowej Federacji Luterańskiej ds. Europy.