Krzysztof Stanowski

Krzysztof StanowskiPrezes Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej. W latach 2007-2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pierwszy Naczelnik Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wieloletni prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji. Doświadczony trener, autor programów szkoleniowych i publikacji poświęconych edukacji obywatelskiej i pracy organizacji pozarządowych. Wieloletni członek Steering Committee of World Movement for Democracy oraz członek Komitetu Wykonawczego Grupy Zagranica. Współautor ustawy o współpracy rozwojowej, współinicjator utworzenia European Endowment for Democracy.