W sobotni wieczór w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie rozpoczął się specjalny koncert Muzyka nowych początków z udziałem muzyków twórczo nawiązujących do tradycji.
Koncert wykonali Ensemble Peregrina oraz Adam Strug i Monodia Polska.