Profesor Chantal Delsol, profesor filozofii politycznej i dyrektorka Ośrodka Studiów Europejskich na Uniwersytecie Marne-la-Vallee w Paryżu, jest autorką drugiej prelekcji Zjazdu Gnieźnieńskiego. Niestety, francuska filozof nie mogła przybyć do Gniezna z powodu choroby. W jej imieniu przygotowany tekst odczytała Katarzyna Łukomska ze Wspólnoty Chemin Neuf w Polsce. Tytuł prelekcji brzmiał: „<<Kochaj i czyń co chcesz>>: wolność chrześcijańska w świecie, w którym wszystko wolno”.

Profesor Delsol podjęła polemikę z zacytowaną w tytule sentencją, wskazując, że miłość nie zezwala na absolutnie wszystkie czyny. To zdanie o rodowodzie chrześcijańskim niesie za sobą o wiele głębszą koncepcję: „jeżeli cię kocham, to usuwam się w cień, żebyś był sobą” – wyjaśniła filozofka, zauważając przy tym, że jest to obecnie wymóg radykalny i niezrozumiany. „Chrześcijańskie zrozumienie miłości stawia przed nami określone wymogi. Jeżeli przyjmiemy takie rozumienie miłości, to kochając, nie robimy tego, co chcemy, ale spełniamy potrzeby drugiej osoby”.

Według francuskiej badaczki, wolność stała się dzisiaj pustym słowem. Utraciła swoje kulturowe znaczenie na rzecz koncepcji pozaeuropejskich, gdzie nie istnieje wolność indywidualna, a jedynie wolność zbiorowa wobec innych podmiotów. „Chiny są wolne, ponieważ nie są ciemiężone przez sąsiednie narody, ale Chińczycy jako jednostki nie są wolni. Podobnie jest w języku arabskim” – tłumaczyła profesor Delsol. W takim kontekście widać, jak wielką rewolucją było pojawienie się chrześcijaństwa, gdzie już „nie ma niewolnika ani człowieka wolnego”. „Idea osoby zakłada istnienie indywidualnego sumienia oraz odpowiedzialność osobistą, odrzucając odpowiedzialność zbiorową”. Ponadto, osoba w rozumieniu judeochrześcijańskim ma prawo panować nad swoim losem – stąd takie różnice w podejściu do demokracji, wolności osobistej, czy wieku zawierania małżeństw między krajami kultury europejskiej, a innymi.

„Jednostka to nie to samo, co osoba” – zauważyła profesor Chantal Delsol, odnosząc się do swoistych „narodzin jednostki” w oderwaniu od koncepcji osoby. „Jednostka, lekkomyślna i dziecinna, wpada w sam środek dawnych instytucjonalnych form despotyzmu, współczesnego totalitaryzmu i wszechwiedzącego państwa”. Francuska postawiła diagnozę, że być może idea osoby okazała się zbyt trudna do realizacji, ponieważ wymaga nieskazitelnej moralności i wyrazistości. „Chrześcijańska koncepcja osobistej wolności wymaga od człowieka walki z naturalnymi skłonnościami”. Profesor zaznaczyła, że dopiero usunięcie z ludzkiego życia transcendencji kieruje osobę do degradacji w kierunku jednostki.

Następnie, wykład profesor Delsol skierował się w stronę diagnozy zmiany koncepcji antropologicznej we współczesnej Europie. Biblijna antropologia zawiera w sobie „ideę pojedynczego człowieka, który jako byt jednostkowy ma niezbywalną godność”. Stąd osoba bierze odpowiedzialność za swój los i rozwój. Inaczej jest w mitologiach chińskich oraz indyjskich, gdzie bogowie od samego początku tworzą kasty ludzi, a także w Koranie, gdzie pada stwierdzenie, że Bóg woli mężczyznę od kobiety. „Pojawienie się jednostki we współczesnym rozumieniu tego pojęcia odpowiada innemu rodzajowi antropologii. Jest to wynaturzenie paradygmatu judeochrześcijańskiego” – ostrzegała francuska badaczka i stwierdziła, że taka antropologia nie ma racji bytu w dłuższym okresie czasu.

„W społeczeństwie postmodernistycznym spotykamy kilka konkretnych trudności w odniesieniu do wolności indywidualnej” – oceniła profesor Delsol. Wymieniła przy tym, m.in. kwestię aborcji i eutanazji. Zakaz takich praktyk jest możliwy jedynie w imię „chrześcijańskiej antropologii, która uznaje świętość godności osoby niezależnie od jej cech charakteru, czy wyglądu” – podkreślała autorka. Zabijanie noworodków znane jest wśród wszystkich ludów, z czego tylko te judeochrześcijańskie zdecydowały się na jego bezwzględny zakaz. Podobnie w przypadku eutanazji. To chrześcijaństwo „zapoczątkowało epokę, w której zanikła hierarchia płci: każde życie było godne tego, aby żyć”.

Podsumowując, profesor Delsol stwierdziła, że może być trudno „narzucać zachowania, które nie odpowiadają antropologii dzisiejszych czasów”. Zwróciła uwagę, że „większość społeczeństwa sądzi, że godność jest czymś zależnym od zewnętrznych okoliczności, a nie czymś ontologicznym”. Kończąc, jako rozwiązanie problemu podała nawrócenie obywateli na chrześcijaństwo.

Profesor Chantal Delsol podjęła temat koncepcji osoby zarówno w klasycznym ujęciu judeochrześcijańskim, jak i analizując współczesne tendencje antropologiczne na naszym kontynencie. Tekst ten niewątpliwie jest wzbogacany przez liczne odniesienia do kultur blisko- oraz dalekowschodnich. Filozofka postawiła diagnozę, że obecnie zauważane przejście od „osoby” do „jednostki” jest w rzeczywistości karykaturą znanego od wieków paradygmatu albo powrotem do starożytnego pogaństwa. Podążanie tą ścieżką okazuje się tragiczne w skutkach, m.in. poprzez powrót do praktyk ograniczania wolności człowieka, aborcji, czy eutanazji. Jako remedium na dostrzegane problemy, autorka stawia tezę o konieczności nawrócenia się na chrześcijaństwo, a przez to powrót do koncepcji osoby jako tej, która posiada godność z samego faktu zaistnienia, a nie z powodu zewnętrznych okoliczności.

Ekumeniczna Droga Wolności

Wrz 22, 2018

Ostatnim akcentem pierwszego dnia XI Zjazdu Gnieźnieńskiego było nabożeństwo – Ekumeniczna Droga Wolności. O godzinie 20:00 duchowni dziesięciu Kościołów chrześcijańskich, które są obecne na spotkaniu, oraz wielu innych uczestników zebrało się na gnieźnieńskim rynku.

Odbiór akredytacji na Zjazd Gnieźnieński 2018

Wrz 18, 2018

 

20 września w Recepcji Prasowej w holu budynku Liceum i Muzeum Początków Państwa Polskiego ul. Kostrzewskiego 3 
w godz. 18. 00-20.00 

21 września Recepcji Prasowej w holu budynku Liceum i Muzeum Początków Państwa Polskiego ul. Kostrzewskiego 3
w godz. 7.00 – 9.00

KRYZYS MIGRACYJNY – KRYZYS UCHODŹCZY – KRYZYS SOLIDARNOŚCI?

Wrz 22, 2018

Drugi dzień XI Zjazdu Gnieźnieńskiego rozpoczęliśmy krótką modlitwą prowadzoną przez o. Marka Pieńkowskiego OP – kapelana katolickiego – poprzedzającą panel dyskusyjny pt. „Kryzys migracyjny – kryzys uchodźczy – kryzys solidarności?”. Spotkanie odbyło się w auli I LO im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, a zaproszonymi gośćmi byli: ks. dr hab. Waldemar Cisło – Pomoc Kościołowi na Wschodzie, p. Agnieszka Kosowicz – Polskie Forum Migracyjne, dr hab. Marek Rymsza – doradca Prezydenta RP, oraz bp dr Krzysztof Zadarko – przewodniczący Rady ds. Migracji KEP. Spotkanie moderował dr Paweł Stachowiak.