Profesor Chantal Delsol, profesor filozofii politycznej i dyrektorka Ośrodka Studiów Europejskich na Uniwersytecie Marne-la-Vallee w Paryżu, jest autorką drugiej prelekcji Zjazdu Gnieźnieńskiego. Niestety, francuska filozof nie mogła przybyć do Gniezna z powodu choroby. W jej imieniu przygotowany tekst odczytała Katarzyna Łukomska ze Wspólnoty Chemin Neuf w Polsce. Tytuł prelekcji brzmiał: „<<Kochaj i czyń co chcesz>>: wolność chrześcijańska w świecie, w którym wszystko wolno”.

Profesor Delsol podjęła polemikę z zacytowaną w tytule sentencją, wskazując, że miłość nie zezwala na absolutnie wszystkie czyny. To zdanie o rodowodzie chrześcijańskim niesie za sobą o wiele głębszą koncepcję: „jeżeli cię kocham, to usuwam się w cień, żebyś był sobą” – wyjaśniła filozofka, zauważając przy tym, że jest to obecnie wymóg radykalny i niezrozumiany. „Chrześcijańskie zrozumienie miłości stawia przed nami określone wymogi. Jeżeli przyjmiemy takie rozumienie miłości, to kochając, nie robimy tego, co chcemy, ale spełniamy potrzeby drugiej osoby”.

Według francuskiej badaczki, wolność stała się dzisiaj pustym słowem. Utraciła swoje kulturowe znaczenie na rzecz koncepcji pozaeuropejskich, gdzie nie istnieje wolność indywidualna, a jedynie wolność zbiorowa wobec innych podmiotów. „Chiny są wolne, ponieważ nie są ciemiężone przez sąsiednie narody, ale Chińczycy jako jednostki nie są wolni. Podobnie jest w języku arabskim” – tłumaczyła profesor Delsol. W takim kontekście widać, jak wielką rewolucją było pojawienie się chrześcijaństwa, gdzie już „nie ma niewolnika ani człowieka wolnego”. „Idea osoby zakłada istnienie indywidualnego sumienia oraz odpowiedzialność osobistą, odrzucając odpowiedzialność zbiorową”. Ponadto, osoba w rozumieniu judeochrześcijańskim ma prawo panować nad swoim losem – stąd takie różnice w podejściu do demokracji, wolności osobistej, czy wieku zawierania małżeństw między krajami kultury europejskiej, a innymi.

„Jednostka to nie to samo, co osoba” – zauważyła profesor Chantal Delsol, odnosząc się do swoistych „narodzin jednostki” w oderwaniu od koncepcji osoby. „Jednostka, lekkomyślna i dziecinna, wpada w sam środek dawnych instytucjonalnych form despotyzmu, współczesnego totalitaryzmu i wszechwiedzącego państwa”. Francuska postawiła diagnozę, że być może idea osoby okazała się zbyt trudna do realizacji, ponieważ wymaga nieskazitelnej moralności i wyrazistości. „Chrześcijańska koncepcja osobistej wolności wymaga od człowieka walki z naturalnymi skłonnościami”. Profesor zaznaczyła, że dopiero usunięcie z ludzkiego życia transcendencji kieruje osobę do degradacji w kierunku jednostki.

Następnie, wykład profesor Delsol skierował się w stronę diagnozy zmiany koncepcji antropologicznej we współczesnej Europie. Biblijna antropologia zawiera w sobie „ideę pojedynczego człowieka, który jako byt jednostkowy ma niezbywalną godność”. Stąd osoba bierze odpowiedzialność za swój los i rozwój. Inaczej jest w mitologiach chińskich oraz indyjskich, gdzie bogowie od samego początku tworzą kasty ludzi, a także w Koranie, gdzie pada stwierdzenie, że Bóg woli mężczyznę od kobiety. „Pojawienie się jednostki we współczesnym rozumieniu tego pojęcia odpowiada innemu rodzajowi antropologii. Jest to wynaturzenie paradygmatu judeochrześcijańskiego” – ostrzegała francuska badaczka i stwierdziła, że taka antropologia nie ma racji bytu w dłuższym okresie czasu.

„W społeczeństwie postmodernistycznym spotykamy kilka konkretnych trudności w odniesieniu do wolności indywidualnej” – oceniła profesor Delsol. Wymieniła przy tym, m.in. kwestię aborcji i eutanazji. Zakaz takich praktyk jest możliwy jedynie w imię „chrześcijańskiej antropologii, która uznaje świętość godności osoby niezależnie od jej cech charakteru, czy wyglądu” – podkreślała autorka. Zabijanie noworodków znane jest wśród wszystkich ludów, z czego tylko te judeochrześcijańskie zdecydowały się na jego bezwzględny zakaz. Podobnie w przypadku eutanazji. To chrześcijaństwo „zapoczątkowało epokę, w której zanikła hierarchia płci: każde życie było godne tego, aby żyć”.

Podsumowując, profesor Delsol stwierdziła, że może być trudno „narzucać zachowania, które nie odpowiadają antropologii dzisiejszych czasów”. Zwróciła uwagę, że „większość społeczeństwa sądzi, że godność jest czymś zależnym od zewnętrznych okoliczności, a nie czymś ontologicznym”. Kończąc, jako rozwiązanie problemu podała nawrócenie obywateli na chrześcijaństwo.

Profesor Chantal Delsol podjęła temat koncepcji osoby zarówno w klasycznym ujęciu judeochrześcijańskim, jak i analizując współczesne tendencje antropologiczne na naszym kontynencie. Tekst ten niewątpliwie jest wzbogacany przez liczne odniesienia do kultur blisko- oraz dalekowschodnich. Filozofka postawiła diagnozę, że obecnie zauważane przejście od „osoby” do „jednostki” jest w rzeczywistości karykaturą znanego od wieków paradygmatu albo powrotem do starożytnego pogaństwa. Podążanie tą ścieżką okazuje się tragiczne w skutkach, m.in. poprzez powrót do praktyk ograniczania wolności człowieka, aborcji, czy eutanazji. Jako remedium na dostrzegane problemy, autorka stawia tezę o konieczności nawrócenia się na chrześcijaństwo, a przez to powrót do koncepcji osoby jako tej, która posiada godność z samego faktu zaistnienia, a nie z powodu zewnętrznych okoliczności.

ZAPIS KONFERENCJI PRASOWEJ

Kwi 18, 2018

11 kwietnia 2018 w siedzibie KAI odbyła się konferencja prasowa otwierająca rekrutację na XI Zjazd Gnieźnieński.

W konferencji wzięli udział:

Uwaga Kierowcy, Uczestnicy XI Zjazdu Gnieźnieńskiego !

Wrz 19, 2018
Poniżej mapa parkingów przeznaczonych do obsługi XI Zjazdu Gnieźnieńskiego. 
Prosimy o parkowanie na parkingach B C E  
Parking Atylko dla ViP z weryfikacją biletu wjazdu.
  Pobierz mapkę w większej rozdzielczości >>

KONFERENCJA PRASOWA

Kwi 08, 2018

Katolicka Agencja Informacyjna

zaprasza na konferencję prasową na temat

XI Zjazdu Gnieźnieńskiego:

„Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa”

11 kwietnia (środa) godz. 11.00

Centrum Medialne KAI, Skwer kardynała Wyszyńskiego 9 Ip, Warszawa

 

W konferencji udział wezmą:

 

Abp Wojciech Polak, Prymas Polski – przewodniczący Zjazdu

Marta Titaniec – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, wiceprezes Fundacji św. Wojciecha-Adalberta

Zbigniew Nosowski – przewodniczący Komisji Programowej Zjazdu

Ks. prof. Sławomir Pawłowski – przewodniczący Komisji Ekumenicznej Zjazdu

Marcin Przeciszewski – przewodniczący Komisji Medialnej Zjazdu

 

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń: sekretariat@ekai.pl

Tegoroczny Zjazd Gnieźnieński odbędzie się w dniach 21 – 23 września br. w Gnieźnie. XI Zjazd Gnieźnieński: „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa” będzie okazją do spotkania osób, wspólnot i organizacji, które chcą budować chrześcijańskie fundamenty Europy i społeczeństwa obywatelskiego. Przybędą nań znani prelegenci z Polski i z innych krajów europejskich: duchowni, politycy i ludzie kultury.

Współczesne Zjazdy Gnieźnieńskie, nawiązujące do apelu Jana Pawła II o budowanie europejskiej wspólnoty ducha  z 1997 r. organizowane są wspólnie przez liczne organizacje katolickie przy współudziale  Polskiej  Rady Ekumenicznej. Patronat honorowy nad Zjazdem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i będzie na nim obecny.