nana11 marca, w piątek, na zakończenie pierwszego dnia obrad X Zjazdu Gnieźnieńskiego w katedrze gnieźnieńskiej miało miejsce ekumeniczne nabożeństwo  dziękczynno-pokutne za 1050 lat wiary chrześcijańskiej w Polsce. Liturgii, połączonej z rachunkiem sumienia chrześcijaństwa w Polsce przewodniczył abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, prymas Polski.

Czytania liturgiczne zaczerpnięte były z biblijnych przekładów ekumenicznych i dotyczyły symboliki chrzcielnej oraz pojednania, które dokonuje się w Chrystusie.

Modlitwę dziękczynną podczas liturgii prowadzili duchowni, przedstawiciele wszystkich wyznań chrześcijańskich, zgromadzonych na Zjeździe Gnieźnieńskim. Po odczytaniu wezwania, duchowni zapalali świecę od paschału i ustawiali w rzędzie.

Następnie uczestnicy Zjazdu Gnieźnieńskiego przedstawili wezwania rachunku sumienia chrześcijaństwa w Polsce. Wezwania te dotyczyły grzechów popełnianych przez chrześcijan związanych z jednością i szacunkiem do drugiego człowieka i wspólnoty. Chrześcijanie w Polsce zezwalali na prześladowania i nietolerancję. Na łonie chrześcijaństwa dokonywały się rozdarcia i grzechy podziału. Burzono i przejmowano świątynie. Chrześcijanie popełniali także grzechy społeczne, polegające na zniekształcaniu sumień czy dyskryminacji ubogich.

Po rachunku sumienia dokonano obrzędu obmycia dłoni, twarzy i oczu na znak oczyszczenia oraz nałożenie białej szaty, nawiązującej do godności wynikającej z chrztu.

Bp Grzegorz Ryś w homilii poświęconej jedności w Chrystusie mówił o tym, że więcej nas łączy niż dzieli. Duszpasterz mówił o grzechach separacji i odrzucania innych, którzy mimo iż są ochrzczeni, różnią się od nas i są przez nas odtrącani. W swojej homilii bp Grzegorz Ryś nawiązał do czytania z Listu Św Pawła do Koryntian, w którym mowa jest o tym, że Chrystus stał się naszym grzechem. Poprzez niego możemy odnowić nasza kondycję oraz naprawić relacje. Biskup wezwał również do myśli wdzięczności dla ludzi starszego pokolenia, którzy przekazali nam wiarę. Podkreślał również wagę i wartość sakramentu chrztu: „Bóg składa w nas słowo jednania, a chrzest jest rzeczywistością, która otwiera.”

Liturgię odbywającą się w Katedrze Gnieźnieńskiej zakończyło wspólne wyznanie wiary i Modlitwa Pańska Ojcze Nasz.