Jerzy Grzybowski

Jerzy Grzybowski

Jerzy Grzybowski

Doktor nauk geograficznych, b. pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk, b. redaktor naczelny miesięcznika „Misjonarz”. Współzałożyciel, wraz żoną Ireną, ruchu rekolekcyjnego Spotkania Małżeńskie, międzynarodowego katolickiego stowarzyszenia wiernych. Promotor dialogu jako drogi duchowości, autor i współautor programów rekolekcyjnych, mających na celu budowanie i odbudowywanie więzi małżeńskiej, współautor Wieczorów dla Zakochanych – programu przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa, a także programu rekolekcyjnego dla powtórnych związków po rozwodzie. Inspirator rozwoju Spotkań Małżeńskich w Polsce oraz w innych krajach Europy Wschodniej, a także wśród Polonii w Europie Zachodniej i USA. Zaangażowany w rozwój prawosławnej gałęzi Spotkań Małżeńskich. Autor kilkunastu książek oraz kilkuset artykułów o tematyce małżeńskiej i rodzinnej, a także z zakresu przygotowania do małżeństwa oraz dialogu jako drogi duchowości. W latach 1996-2004 r. był członkiem Zespołu Koordynacyjnego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, a od 2004 r. jest członkiem jej Rady Programowej.