Janusz Karwat

Historyk, prof. dr hab., kierownik Zakładu Studiów Gnieźnieńskich Instytutu Kultury Europejskiej UAM. Autor 15 książek naukowych i popularnonaukowych, m.in.: Od idei do czynu. Myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem 1887-1919, Poznań-Budapeszt 1956, Powstanie Wielkopolskie 1918/1919, Wybitni Wielkopolanie: bł. Edmund Bojanowski i hr. August Cieszkowski. Kierował kilkunastoma zespołami badawczymi. Aktualnie kieruje projektem „Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918/1919”.