chrześcijanie z 13 krajów na Zjeździe Gnieźnieńskim

Wrz 19, 2018 by bartek in  aktualności
Blisko 60 prelegentów, 27 paneli dyskusyjnych, 22 warsztaty tematyczne, 10 Kościołów chrześcijańskich zaangażowanych w organizację – złoży się na XI Zjazd Gnieźnieński, który w dniach 21-23 września obradować będzie pod hasłem: „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa”. Tegoroczny zjazd – organizowany przez 16 organizacji katolickich i ekumenicznych – jest ważnym elementem obchodów 100-lecia niepodległości. Zjazdy Gnieźnieńskie to międzynarodowe kongresy laikatu, będące miejscem refleksji i debaty o podstawowych wyzwaniach przed jakimi stoi dziś Europa, jak i o roli chrześcijaństwa w budowaniu europejskiej przestrzeni. W Zjeździe weźmie udział ponad 500 uczestników, w tym około setki z 13 krajów europejskich: Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Francja, Belgii, Holandii i Węgier. Nad Służyć im pomocą będzie 68 wolontariuszy.  Natomiast prelegenci, oprócz Polski, pochodzą z Francji, Niemiec, Włoch, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Słowacji i Ghany. Zjazd odbędzie się z osobistym udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz reprezentującego Stolicę Apostolską kard. Petera Turksona, prefekta Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Jest to tradycja nawiązująca do pierwszego Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbył się w 1000 r., kiedy na zaproszenie polskiego władcy Bolesława Chrobrego do grobu św. Wojciecha przybył cesarz Otton III oraz legat papieski. Ogłoszono wówczas powstanie pierwszej na ziemiach polskich metropolii ze stolicą w Gnieźnie. Zjazdy Gnieźnieńskie zostały wznowione z inicjatywy św. Jana Pawła II w 1997 roku., kiedy papież zaprosił do Gniezna siedmiu prezydentów państw europejskich. Od 2003 r. organizowane są one w formie międzynarodowych, ekumenicznych kongresów laikatu. Tematyka i program Zjazdu Tematyka tegorocznego zjazdu koncentruje się wokół wolności, tym bardziej, że mija setna rocznica, kiedy w 1918 r. uzyskała ją Polska jak i wiele narodów naszego regionu Europy. Mowa więc będzie m. in. jak ten „dar wolności” powinien być mądrze zagospodarowywany oraz jakie niebezpieczeństwa mu dziś zagrażają. W Zjeździe wezmą udział chrześcijanie różnych wyznań z Europy Środkowo-Wschodniej: duchowni, politycy, myśliciele, publicyści. Omawiając kluczowe wyzwanie współczesnej Europy – kryzys europejskiej tożsamości, będą mówić o odpowiedzialność za przyszłość Kościoła, swoich ojczyzn i całego kontynentu. W programie znalazły się wykłady, dyskusje warsztaty, modlitwy i liturgie. Wybitna francuska filozof prof. Chantal Delsol przedstawi wykład pt. „Kochaj i czyń co chcesz”? Wolność chrześcijańska w świecie, w którym wszystko wolno”. Zaplanowano też panel o Janie Pawle II i Prymasie Wyszyńskim jako nauczycielach polskiej wolności. W dyskusji o roli Polski w Europe wystąpią m.in. byli polscy premierzy: Jerzy Buzek i Hanna Suchocka. W programie jest także międzynarodowa dyskusja o pojednaniu z sąsiadami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W Zjeździe weźmie udział też m.in. udział prof. Rocco Buttiglione, były włoski polityk oraz kard. Peter Turkson, prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, który wygłosi wykład pt. „Ból świata jest bólem Kościoła. Chrześcijanie na rzecz lepszego świata”. W dyskusji o roli Polski w Europie wystąpią m.in. byli polscy premierzy: Jerzy Buzek i Hanna Suchocka. W programie jest także międzynarodowa dyskusja o pojednaniu z sąsiadami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz o kryzysie migracyjnym z udziałem m.in. bp. Krzysztofa Zadarki i ks. dr. hab. Waldemara Cisło, przewodniczącego polskiej sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Ważną częścią Zjazdów będą warsztaty dla jego uczestników. „Jak być polskim patriotą, a zarazem solidarnym Europejczykiem?”, „Byłem przybyszem…”, „Chrześcijanin wobec uchodźców – w praktyce”, „Nowe technologie – szansa czy bariera dla ewangelizacji” – to tylko niektóre tematy warsztatów. W organizacji Zjazdu współpracuje 10 Kościołów: oprócz Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego – wszystkie Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościół Zielonoświątkowy. Każdego dnia modlitwę przed obradami poprowadzi trzech kapelanów zjazdu, reprezentujących trzy tradycje chrześcijańskie: katolicką, prawosławną i ewangelicką. Przewidziano specjalne nabożeństwo „Ekumeniczna Droga wolności” w pierwszym dniu Zjazdu, które opierać się będzie na tekstach biblijnych dotyczących wolności. Nabożeństwo rozpocznie się na rynku gnieźnieńskim a zakończy w katedrze u grobu św. Wojciecha, świętego niepodzielonego wówczas Kościoła. Homilię wygłosi metropolita łódzki, abp Grzegorz Ryś. Na zakończenie ekumenicznego nabożeństwa w katedrze gnieźnieńskiej 21 września 2018 r. każdy jego uczestnik otrzyma egzemplarz Biblii Ekumenicznej. Wręczeniu księgi będą towarzyszyły słowa „Idź i głoś” – mają one wyrażać pragnienie,aby uczestnicy XI Zjazdu Gnieźnieńskiego z Pismem Świętym w rękach, jak ze specjalnym kluczem do ludzkich serc, poszli w świat i głosili razem ewangeliczne orędzie wolności. Drugiego dnia Zjazdu ekumeniczne nabożeństwa odbywać się będą także w parafiach Gniezna i okolic. Podczas nabożeństw zostaną przypomniani „świadkowie wolności” – ludzie różnych Kościołów i wyznań, którzy dali świadectwo inspirującej roli chrześcijaństwa w Europie. Część artystyczną zjazdu uświetni koncert Stanisławy Celińskiej z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko. Obradom zjazdu towarzyszyć będzie wystawa: „Marzenia o wolności. W setną rocznice niepodległości”, prezentująca drogę ku wolności tych państw europejskich, które uzyskały ją w 1918 r. Dane statystyczne W Zjeździe weźmie udział ponad 500 uczestników, w tym około setki z 13 krajów europejskich, w tym z Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Francja, Belgii, Holandii i Węgier. Nad Służyć im pomocą będzie 68 wolontariuszy. Natomiast prelegenci, oprócz Polski, pochodzą z Francji, Niemiec, Włoch, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Słowacji i Ghany. W Zjeździe uczestniczyć będzie kilkunastu biskupów różnych wyznań, m. in: kard.  Peter Turkson, prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP, abp Wojciech Polak, Prymas Polski, abp Henryk Muszyński, prymas senior, abp Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki Przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji, bp Atanazy, Kościół Prawosławny, bp Marek Maria Karol Babi, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Bp Jerzy Samiec, Kościół Ewangelicko-Augsburski, bp Marek Izdebski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, bp Andrzej Malicki, Kościół Ewangelicko – Metodystyczny, Bp Mieczysław Czajko, Kościół Zielonoświątkowy, Biskup Włodzimierz Juszczak, Biskup Wrocławsko-Gdański Kościoła Greckokatolickiego. Obsługa medialna Zjazdy Gnieźnieńskie są też zawsze ważnym wydarzeniem medialnym. TVP zorganizuje w tym roku na ternie zjazdu trzy specjalne studia, z których relacjonować będzie główne watki obrad oraz przeprowadzi transmisję Mszy św. w niedzielę 23 września o godz. 13. W gmachu obrad zjazdowych swe studio zorganizuje także Polskie Radio. Obsługę medialną dla ponad setki akredytowanych dziennikarzy zapewni Katolicka Agencja Informacyjna. Na terenie obrad znajdować się będzie profesjonalnie wyposażone centrum prasowe, umożliwiające bezpośredni podgląd obrad oraz dostęp do tekstów przemówień. Organizatorzy Głównym Organizatorem Zjazdu jest Fundacja św. Wojciecha–Adalberta, a jego współorganizatorami: Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Instytut Ekumeniczny KUL, Instytut Kultury Europejskiej UAM, Instytut Chrześcijańsko-Demokratyczny im. Ignacego Paderewskiego , Katolicka Agencja Informacyjna, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Klub Jagielloński, Laboratorium „Więzi”, Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha”, Wspólnota Chemin Neuf, Wspólnota Sant’Egidio i Związek Dużych Rodzin 3+. Współudział w organizacji zjazdu ma także Polska Rada Ekumeniczna. Patroni Zjazd odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918–2018. Partnerzy Partnerami międzynarodowymi zjazdu są Renovabis oraz Fundacja Konrada Adenauera; partnerami samorządowymi Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Urząd Miasta Gniezna; partnerami lokalnymi Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, a partnerem technologicznym Orange Polska. Patronami medialnymi zjazdu są: Aleteia.pl, Deon. pl, Ekumenizm.pl, Gość Niedzielny, Katolicka Agencja Informacyjna, Tygodnik Niedziela, Polskie Radio S. A., Przegląd Prawosławny, Telewizja Polska S. A. Przewodnik Katolicki, Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny, Więź, Wszystkoconajwazniejsze.pl i Zwiastun Ewangelicki. Sponsorzy Sponsorami zjazdu są Międzynarodowe Targi Poznańskie i Bank Gospodarstwa Krajowego. mp / Gniezno  

Zaproszenie na konferencję prasową 21.06.2018

Cze 11, 2018

Katolicka Agencja Informacyjna zaprasza na konferencję prasową przed XI Zjazdem Gnieźnieńskim „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa” 21-23 IX 2018.

Konferencja odbędzie się: 13 czerwca (środa), godz. 11.00
w siedzibie Kurii Metropolitalnej Gnieźnieńskiej, ul. Jana Łaskiego 7 w Gnieźnie.
udział wezmą:
– Ks. Abp Wojciech Polak – Prymas Polski
– Tomasz Budasz – Prezydent Miasta Gniezno
– Beata Tarczyńska – Starosta Powiatu Gniezno
– Marta Titaniec – Wiceprezes Fundacji Św. Wojciecha Adalberta, Przewodnicząca – Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
– Marcin Przeciszewski – Prezes KAI, Przewodniczący Komisji Medialnej
Podczas konferencji zostanie przedstawiony aktualny program Zjazdu oraz warunki akredytacji. Prosimy o potwierdzenie obecności: sekretariat@ekai.pl

Konferencja prasowa podsumowująca XI Zjazd Gnieźnieński

Wrz 23, 2018
Przed ostatni spotkaniem miała miejsce konferencja prasowa podsumowująca XI Zjazd Gnieźnieński. Wzięli w niej udział: Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski, Kardynał Peter Turkson – prefekt watykańskiej dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, włoski polityk i filozof Rocco Butiglione, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu – Marta Titaniec oraz ks. Mirosław Tykfer opracowujący przesłanie XI Zjazdu Gnieźnieńskiego.

OJCZYZNA EUROPEJSKA. ROLA POLSKI W EUROPIE

Wrz 22, 2018

Drugiego dnia XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, o godzinie 9:30 rozpoczęła się w auli Instytutu Kultury Europejskiej dyskusja panelowa na temat: „Ojczyzna europejska. Rola Polski w Europie”. Wśród panelistów byli: prof. dr hab. Hanna Suchocka, prof. dr hab. Jerzy Buzek, dr Paweł Kowal oraz minister Konrad Szymański. Moderatorem debaty był dr Marek Kędzierski. W wypełnionej sali znajdowali się m.in. ks. abp Henryk Józef Muszyński oraz bp Jerzy Samiec.