Ekumeniczna Droga Wolności

Wrz 22, 2018 by bartek in  aktualności

Ostatnim akcentem pierwszego dnia XI Zjazdu Gnieźnieńskiego było nabożeństwo – Ekumeniczna Droga Wolności. O godzinie 20:00 duchowni dziesięciu Kościołów chrześcijańskich, które są obecne na spotkaniu, oraz wielu innych uczestników zebrało się na gnieźnieńskim rynku.

Wspólne przejście do Bazyliki Prymasowskiej podzielone było na dziesięć etapów, podczas których przedstawiciele każdej wspólnoty chrześcijańskiej odczytywali fragment Pisma Świętego z krótkim rozważaniem oraz prowadzili modlitwę. Biblijne teksty i rozmyślania dotyczyły tematu wolności oraz zniewolenia.

Po dojściu do gnieźnieńskiej katedry, kazanie wygłosił abp Grzegorz Ryś. Metropolita łódzki oparł się przede wszystkim na dwóch zdaniach z odczytanego fragmentu ewangelii wg św. Jana: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,31-32) oraz „Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu” (J 8,34). Zauważył, że nie samo poznanie prawdy wyzwala, ale musi być ono połączone z trwaniem w nauce oraz postawie ucznia Chrystusa. Wolność nigdy nie zależy od okoliczności zewnętrznych. Grzech, który – zgodnie ze słowami Jezusa – czyni człowieka swoim niewolnikiem ma dostęp do samego wnętrza osoby. Prawdziwą wolność daje więc jedynie Bóg.

W dalszej kolejności nastąpiło przekazanie wszystkim uczestnikom nabożeństwa specjalnego wydania Biblii Ekumenicznej. Powstało ono po 20 latach wspólnych prac tłumaczy, biblistów, redaktorów, teologów wspólnot chrześcijańskich zrzeszonych w Towarzystwie Biblijnym. Otrzymanie takiego daru stało się jednocześnie zobowiązaniem do dalszego głoszenia Bożego słowa.

Nabożeństwo zakończyło się wspólnym odmówieniem modlitwy „Ojcze nasz” oraz błogosławieństwem Aaronowym, udzielonym przez wszystkich przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich obecnych na XI Zjeździe Gnieźnieńskim.

W tegorocznym Zjeździe Gnieźnieńskim uczestniczy dziesięć wspólnot chrześcijańskich: Kościół Rzymskokatolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski (luterański) w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Chrześcijan Baptystów w RP, Kościół Zielonoświątkowy w Polsce, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP oraz Kościół Greckokatolicki.

NAUCZYCIELE POLSKIEJ WOLNOŚCI: KARD. STEFAN WYSZYŃSKI I KAROL WOJTYŁA-ŚW. JAN PAWEŁ II

Wrz 21, 2018

W godzinach popołudniowych pierwszego dnia XI Zjazdu Gnieźnieńskiego miał miejsce panel dyskusyjny pt. „Nauczyciele polskiej wolności: kard. Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II”. Wzięli w nim udział zaproszeni goście: prof. Bohdan Cywiński, dr Maciej Zięba OP, Massimiliano Signifredi oraz dr hab. Paweł Skibiński.

Uwaga Kierowcy, Uczestnicy XI Zjazdu Gnieźnieńskiego !

Wrz 19, 2018
Poniżej mapa parkingów przeznaczonych do obsługi XI Zjazdu Gnieźnieńskiego. 
Prosimy o parkowanie na parkingach B C E  
Parking Atylko dla ViP z weryfikacją biletu wjazdu.
  Pobierz mapkę w większej rozdzielczości >>

KRYZYS MIGRACYJNY – KRYZYS UCHODŹCZY – KRYZYS SOLIDARNOŚCI?

Wrz 22, 2018

Drugi dzień XI Zjazdu Gnieźnieńskiego rozpoczęliśmy krótką modlitwą prowadzoną przez o. Marka Pieńkowskiego OP – kapelana katolickiego – poprzedzającą panel dyskusyjny pt. „Kryzys migracyjny – kryzys uchodźczy – kryzys solidarności?”. Spotkanie odbyło się w auli I LO im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, a zaproszonymi gośćmi byli: ks. dr hab. Waldemar Cisło – Pomoc Kościołowi na Wschodzie, p. Agnieszka Kosowicz – Polskie Forum Migracyjne, dr hab. Marek Rymsza – doradca Prezydenta RP, oraz bp dr Krzysztof Zadarko – przewodniczący Rady ds. Migracji KEP. Spotkanie moderował dr Paweł Stachowiak.