Ekumeniczna Droga Wolności

Wrz 22, 2018 by bartek in  aktualności

Ostatnim akcentem pierwszego dnia XI Zjazdu Gnieźnieńskiego było nabożeństwo – Ekumeniczna Droga Wolności. O godzinie 20:00 duchowni dziesięciu Kościołów chrześcijańskich, które są obecne na spotkaniu, oraz wielu innych uczestników zebrało się na gnieźnieńskim rynku.

Wspólne przejście do Bazyliki Prymasowskiej podzielone było na dziesięć etapów, podczas których przedstawiciele każdej wspólnoty chrześcijańskiej odczytywali fragment Pisma Świętego z krótkim rozważaniem oraz prowadzili modlitwę. Biblijne teksty i rozmyślania dotyczyły tematu wolności oraz zniewolenia.

Po dojściu do gnieźnieńskiej katedry, kazanie wygłosił abp Grzegorz Ryś. Metropolita łódzki oparł się przede wszystkim na dwóch zdaniach z odczytanego fragmentu ewangelii wg św. Jana: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,31-32) oraz „Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu” (J 8,34). Zauważył, że nie samo poznanie prawdy wyzwala, ale musi być ono połączone z trwaniem w nauce oraz postawie ucznia Chrystusa. Wolność nigdy nie zależy od okoliczności zewnętrznych. Grzech, który – zgodnie ze słowami Jezusa – czyni człowieka swoim niewolnikiem ma dostęp do samego wnętrza osoby. Prawdziwą wolność daje więc jedynie Bóg.

W dalszej kolejności nastąpiło przekazanie wszystkim uczestnikom nabożeństwa specjalnego wydania Biblii Ekumenicznej. Powstało ono po 20 latach wspólnych prac tłumaczy, biblistów, redaktorów, teologów wspólnot chrześcijańskich zrzeszonych w Towarzystwie Biblijnym. Otrzymanie takiego daru stało się jednocześnie zobowiązaniem do dalszego głoszenia Bożego słowa.

Nabożeństwo zakończyło się wspólnym odmówieniem modlitwy „Ojcze nasz” oraz błogosławieństwem Aaronowym, udzielonym przez wszystkich przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich obecnych na XI Zjeździe Gnieźnieńskim.

W tegorocznym Zjeździe Gnieźnieńskim uczestniczy dziesięć wspólnot chrześcijańskich: Kościół Rzymskokatolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski (luterański) w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Chrześcijan Baptystów w RP, Kościół Zielonoświątkowy w Polsce, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP oraz Kościół Greckokatolicki.

„Młodsi bracia” w starej Europie: razem, ale jak?

Wrz 23, 2018

„Młodsi bracia w starej Europie: razem, ale jak?” brzmiał tytuł ostatniego panelu dyskusyjnego w auli I LO podczas drugiego dnia XI Zjazdu Gnieźnieńskiego. Zaproszeni do rozmowy zostali: dr Pavol Demes (Słowacja), dr Kai-Olaf Lang (Niemcy), dr Aleksandr Milinkiewicz (Białoruś), dr Oleksyj Panycz (Ukraina) oraz dr Marek Prawda (Polska). Spotkanie prowadził Krzysztof Stanowski, a modlitwie przewodniczył o. Marek Pieńkowski, katolicki kapelan Zjazdu.

OTWARCIE XI ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Wrz 21, 2018

20 września 2018 roku, o godzinie 11:15, w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie został oficjalnie otwarty XI Zjazd Gnieźnieński!

Spotkanie rozpoczęła modlitwa poprowadzona przez kapelanów trzech wyznań chrześcijańskich: o. Marka Pieńkowskiego OP, ks. Pawła Minajewa oraz ks. Michała Makulę. Zostały w niej wspomniane osoby, które związane były z ideą zjazdów gnieźnieńskich, a w tym roku odeszły z tego świata.

Uwaga Kierowcy, Uczestnicy XI Zjazdu Gnieźnieńskiego !

Wrz 19, 2018
Poniżej mapa parkingów przeznaczonych do obsługi XI Zjazdu Gnieźnieńskiego. 
Prosimy o parkowanie na parkingach B C E  
Parking Atylko dla ViP z weryfikacją biletu wjazdu.
  Pobierz mapkę w większej rozdzielczości >>