dr Paweł Milcarek

Paweł Milcarek

Doktor filozofii, publicysta, założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Christianitas”. W latach 1992–2009 był wykładowcą Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od grudnia 2008 r. do grudnia 2009 r. był dyrektorem Programu II Polskiego Radia. Autor m.in. książek Od istoty do istnienia. Tworzenie się metafizyki egzystencjalnej wewnątrz łacińskiej tradycji filozofii chrześcijańskiej; Historia Mszy; Odkryj różaniec; Według Boga czy według świata? (rozmowa prowadzona przez Jacka Laskowskiego i Bogusława Kiernickiego).