dr Maria Rogaczewska

Maria RogaczewskaDoktor socjologii, absolwentka studiów MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania, asystent naukowy w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórczyni Projektu Społecznego 2012, obecnie współzarządza Centrum Wyzwań Społecznych UW. Projektowała, wdrażała i ewaluowała wiele projektów badawczych w obszarze rozwoju lokalnego, partycypacji, partnerstw lokalnych, promocji sportu i zdrowia, socjologii młodzieży. Członkini Zespołu Laboratorium „Więzi” i redakcji kwartalnika „Więź”.