dr Irina Tatarova

Doktor historii sztuki, badaczka tradycji i kultury bizantyjskiej. Pochodzi z Sankt-Petersburga. Adiunkt w Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” na Uniwersytecie Warszawskim (dawniej: Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej). Autorka m.in. książki Ergo sum. Poszukiwania sensu istnienia w polskim i radzieckim filmie 1960-1990.