dr hab. Marek Rymsza

Marek Rymsza

Doktor habilitowany socjologii, kierownik Zakładu Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Instytutem Spraw Publicznych jako ekspert i redaktor naczelny kwartalnika „Trzeci Sektor”. Członek redakcji „Więzi” i Zespołu Laboratorium „Więzi”. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, koordynuje prace Sekcji Polityki Społecznej i Rodziny. Wraz z żoną Katarzyną są zaangażowani w ruch duchowości małżeńskiej Equipes Notre Dame.