dr Andrij Baumeister

Andrij BaumeisterDoktor filozofii, wykładowca na Wydziale Filozoficznym na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki. Wykładowca w Instytucie Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie.