Doris Peschke

Sekretarz generalna CCME – Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie. Studiowała teologię protestancką w Niemczech i Szwajcarii. Od wielu lat zaangażowana w ekumeniczne działania społeczne, m.in. na rzecz  przeciwdziałania rasizmowi i dyskryminacji. Od 1999 r. jest sekretarzem generalnym CCME – ekumenicznej agencji zajmującej się problemami migracji i integracji, azylantów i uchodźców.