Header Image

Płatności

Dane do przelewu:

Fundacja Św. Wojciecha-Adalberta, ul. Łaskiego 11


62-200 Gniezno.

nr konta: BZ WBK 46 1090 1375 0000 0001 3172 9010

Opłata za udział w XI Zjeździe Gnieźnieńskim wynosi 50 zł. Pomoże to zapewnić uczestnikom dobrego przeżycia trzech dni spotkań, wykładów, warsztatów, modlitwy oraz wydarzeń artystycznych.

Nie wszyscy mają jednak możliwość opłacenia wymaganej kwoty.

Prosimy w duchu solidarności o przekazanie dobrowolnie wybranej kwoty na umożliwienie pobytu innym uczestnikom Zjazdu

 z dopiskiem „DAR”