Danuta Baszkowska

Założycielka i prezes ekumenicznego Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha”, od 23 stycznia 2000 roku organizującego w Warszawie comiesięczne wspólne modlitewne spotkania duchownych i świeckich z różnych wyznań chrześcijańskich. W latach 1990-2002 współorganizatorka i wiceprezes Towarzystwa „Tylko z Darów Miłosierdzia” działającego na rzecz bezdomnych. Założycielka Domu Matki i Dziecka „Malwa” oraz Integracyjnego Ogniska „Żaczek”. Była redaktorem literackim Katolickiego Radia „Józef”. Od 2003 roku współorganizatorka kolejnych Zjazdów Gnieźnieńskich, przewodnicząca Komisji Ekumenicznych Zjazdów (obecnie wiceprzewodnicząca). Pomysłodawczyni ekumenicznych nabożeństw w formie przemarszów ulicami Gniezna. Mężatka, matka czwórki dzieci.