W niedzielne przedpołudnie rozpoczęła się kolejna sesja, tym razem poświęcona kwestii nawrócenia Kościoła. Po wykonaniu przez scholę z parafii oo. dominikanów na warszawskim Służewie pieśni "Będę śpiewał Tobie", referat zatytułowany "Otwarte drzwi Kościoła" wygłosił...

https://www.youtube.com/watch?v=JCpCI5i0nVY W sobotni wieczór w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie rozpoczął się specjalny koncert Muzyka nowych początków z udziałem muzyków twórczo nawiązujących do tradycji. Koncert wykonali Ensemble Peregrina oraz Adam Strug i Monodia Polska.    

https://www.youtube.com/watch?v=Hv_60LNJ01A Ostatni dzień zjazdu rozpoczęliśmy od dyskusji "Chrześcijanin w oczach innych", w której udział wzięli prof. Stanisław Krajewski, żydowski współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz Andrzej Saramowicz, współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów....

Jedną z najciekawszych sesji, która zgromadziła największą liczbę uczestników była popołudniowa debata w auli IKE UAM poświęcona tematowi miłosierdzia. Schola wykonała pieśń o nadziei Wprowadzający referat pt. „Europa – raj i twierdza?” wygłosił abp Matteo...

O 15.00 śpiewem pieśni „Tylko w Bogu” rozpoczęła się kolejna sesja, tym razem poświęcona tematowi Ekonomii bez wykluczenia. Wstępu referatem dokonał prof. Paul H. Dembinski z Obserwatorium Finansowego w Genewie. https://www.youtube.com/watch?v=yRbdmVu3Kzk W dyskusji panelowej zaproszeni pod przewodnictwem...

O 11.30 w Instytucie Kultury Europejskiej rozpoczęła się sesja: Wyzwoleni, ale czy już wolni? Europa Wschodnia 25 lat po rozpadzie ZSRR. Rozpoczęto ją śpiewem pieśni „Czym się Panu odpłacę”. Natomiast referat wstępny wygłosił historyk Europy Środkowo-Wschodniej,  prof. Bohdan Cywiński. https://www.youtube.com/watch?v=xVDjbqDUEZQ Dyskusja...

Jednym z ważniejszych, zwłaszcza wobec napiętej sytuacji politycznej, była dyskusja dotycząca pojednania, w której udział wzięli abp Henryk Muszyński, Prymas Polski senior, emerytowany metropolita gnieźnieński prof. Antoine Arjakovsky, dyrektor naukowy Kolegium Bernardynów z Paryża oraz prof. Jewgienij Raszkowski, rosyjski historyk i...

Sobotnia sesja plenarna w auli I Liceum Ogólnokształcącego poświęcona była tematowi relacji kultury i wiary. https://www.youtube.com/watch?v=Wq39Ooa-ohs Referat wokół tematu Kultura i wiara: jak zszyć rozerwane przymierze? wygłosił ks. bp Michał Janocha, historyk sztuki i pomocniczy biskup...

W sobotę rozpoczęła się sesja poświęcona tematowi małżeństwa i rodziny zatytułowana: Odkrycie małżeństwa jest przed nami. https://www.youtube.com/watch?v=KCNbYHQzwz0 Spotkanie rozpoczął śpiew pieśni „Bóg jest miłością” zainicjowany przez scholę dominikańską przy warszawskim Służewie. W dyskusji panelowej wzięli udział dr Jerzy...

nana11 marca, w piątek, na zakończenie pierwszego dnia obrad X Zjazdu Gnieźnieńskiego w katedrze gnieźnieńskiej miało miejsce ekumeniczne nabożeństwo  dziękczynno-pokutne za 1050 lat wiary chrześcijańskiej w Polsce. Liturgii, połączonej z rachunkiem sumienia chrześcijaństwa w...