Briefing Prasowy przed inauguracją XI Zjazdu Gnieźnieńśkiego

Wrz 21, 2018 by bartek in  aktualności

Przed otwarciem XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, o godzinie 10:00 rozpoczął się briefing prasowy. Brali w nim udział: abp Wojciech Polak, Prymas Polski i Przewodniczący Zjazdów Gnieźnieńskich, bp Jerzy Samiec, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, Marta Titaniec, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Gnieźnieńskiego. Briefing poprowadził Marcin Przeciszewski, prezes KAI.

„Cieszymy się, że mamy już XI Zjazd Gnieźnieński! Spodziewamy się ok. 1000 uczestników z Gniezna, Polski i Europy” – powiedziała Marta Titaniec. Na Zjazd Gnieźnieński zaproszony jest każdy, ponieważ „chcemy nie tylko słuchać, ale współtworzyć” – podkreśliła. „Szczególną do tego okazja są warsztaty chrześcijańskiej wolności, które będą miały miejsce dzisiaj i jutro od godziny 17:00 do 19:00. Spotkanie ma wymiar ekumeniczny, czego przejawem jest m.in. obecność kapelanów trzech wyznań, katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego, oraz specjalne nabożeństwo, które rozpocznie się dzisiaj o 20:00 na gnieźnieńskim rynku.”

Bp Jerzy Samiec także zwrócił uwagę na aspekt ekumeniczny spotkania. „Jesteśmy pod wrażeniem, że Zjazd Gnieźnieński nie jest tylko lokalną inicjatywą, ale dotyczy całej Polski i Europy”. Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej zauważył ponadto, że różnorodność – która jest cechą tak Polski, jak i całej Europy – dodaje kolorytu. Jako istotne elementy idei zjazdów wskazał dążenie do jedności oraz dyskusję o wolności. „Organizacja tego zjazdu świadczy o dojrzałości i odpowiedzialności naszych Kościołów” – zakończył bp Samiec.

„Te trzy dni wspólnego bycia razem, modlitwy i refleksji są wielkim darem, szczególnie dla mnie jako biskupa tego miejsca. Mam nadzieję, że to dzieło będzie ważnym etapem na drodze, którą idziemy” – podzielił się abp Wojciech Polak. Wskazał także na nieprzypadkowy wybór daty XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbywa się w przededniu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym też kontekście odwołał się do tematu wolności, przypominając słowa Jana Pawła II, że jest to „dar i zadanie”. Prymas Polski zakończył, mówiąc: „Jesteśmy po to, aby w imię wolności budować mosty. Ten wysiłek może rodzić dobro dla naszych Kościołów, dla Polski, dla Europy. Jeśli Gniezno będzie przyciągać ludzi w tym celu, to będzie miejscem błogosławionym, z którego może wywoływać dobro”.

W XI Zjeździe Gnieźnieńskim weźmie udział ok. 1000 uczestników z 14 krajów Europy, w tym 100 dziennikarzy. Zaproszonych zostało 40 prelegentów różnych narodowości, a 22 warsztaty będą prowadzone przez 27 trenerów. Każdy uczestnik spotkania otrzyma specjalny egzemplarz Biblii Ekumenicznej. Całe spotkanie przygotowywało 14 różnych organizacji i stowarzyszeń.

WOLNI DO POJEDNANIA – SESJA PLENARNA

Wrz 22, 2018

Drugim spotkaniem odbywającym się w auli I LO była dyskusja pt. „Wolni do pojednania”. W gronie zaproszonych gości znaleźli się: ks. dr Manfred Deselaers (Oświęcim), o. dr Gieorgij Koczetkow (Moskwa), o. dr Gieorgij Kowalenko (Kijów) oraz dr Jörg Lüer (Berlin). Rozmowę prowadziła Marta Titaniec (Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie).

„Za wolność waszą i naszą”. Być wolnym to być dla innych

Wrz 23, 2018

Prof. Rocco Buttiglione – senator, filozof, polityk chadecki, znawca myśli Karola Wojtyły-Jana Pawła II

Prow. ks. prof. Przemysław Kwiatkowski – prezes Fundacji Św. Wojciecha-Adalberta i rektor PWSD w Gnieźnie

Ostatni dzień XI Zjazdu Gnieźnieńskiego rozpoczął się od prelekcji prof. Rocco Buttiglione – włoskiego filozofa, senatora i znawcę myśli Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Spotkaniu z prelegentem przewodniczył ks. prof. Przemysław Kwiatkowski – prezes Fundacji Św. Wojciecha-Adalberta i rektor PWSD w Gnieźnie. Temat wystąpienia brzmiał: „<<Za wolność waszą i naszą>>. Być wolnym to być dla innych”.

NAUCZYCIELE POLSKIEJ WOLNOŚCI: KARD. STEFAN WYSZYŃSKI I KAROL WOJTYŁA-ŚW. JAN PAWEŁ II

Wrz 21, 2018

W godzinach popołudniowych pierwszego dnia XI Zjazdu Gnieźnieńskiego miał miejsce panel dyskusyjny pt. „Nauczyciele polskiej wolności: kard. Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II”. Wzięli w nim udział zaproszeni goście: prof. Bohdan Cywiński, dr Maciej Zięba OP, Massimiliano Signifredi oraz dr hab. Paweł Skibiński.