Briefing Prasowy przed inauguracją XI Zjazdu Gnieźnieńśkiego

Wrz 21, 2018 by bartek in  aktualności

Przed otwarciem XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, o godzinie 10:00 rozpoczął się briefing prasowy. Brali w nim udział: abp Wojciech Polak, Prymas Polski i Przewodniczący Zjazdów Gnieźnieńskich, bp Jerzy Samiec, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, Marta Titaniec, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Gnieźnieńskiego. Briefing poprowadził Marcin Przeciszewski, prezes KAI.

„Cieszymy się, że mamy już XI Zjazd Gnieźnieński! Spodziewamy się ok. 1000 uczestników z Gniezna, Polski i Europy” – powiedziała Marta Titaniec. Na Zjazd Gnieźnieński zaproszony jest każdy, ponieważ „chcemy nie tylko słuchać, ale współtworzyć” – podkreśliła. „Szczególną do tego okazja są warsztaty chrześcijańskiej wolności, które będą miały miejsce dzisiaj i jutro od godziny 17:00 do 19:00. Spotkanie ma wymiar ekumeniczny, czego przejawem jest m.in. obecność kapelanów trzech wyznań, katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego, oraz specjalne nabożeństwo, które rozpocznie się dzisiaj o 20:00 na gnieźnieńskim rynku.”

Bp Jerzy Samiec także zwrócił uwagę na aspekt ekumeniczny spotkania. „Jesteśmy pod wrażeniem, że Zjazd Gnieźnieński nie jest tylko lokalną inicjatywą, ale dotyczy całej Polski i Europy”. Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej zauważył ponadto, że różnorodność – która jest cechą tak Polski, jak i całej Europy – dodaje kolorytu. Jako istotne elementy idei zjazdów wskazał dążenie do jedności oraz dyskusję o wolności. „Organizacja tego zjazdu świadczy o dojrzałości i odpowiedzialności naszych Kościołów” – zakończył bp Samiec.

„Te trzy dni wspólnego bycia razem, modlitwy i refleksji są wielkim darem, szczególnie dla mnie jako biskupa tego miejsca. Mam nadzieję, że to dzieło będzie ważnym etapem na drodze, którą idziemy” – podzielił się abp Wojciech Polak. Wskazał także na nieprzypadkowy wybór daty XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbywa się w przededniu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym też kontekście odwołał się do tematu wolności, przypominając słowa Jana Pawła II, że jest to „dar i zadanie”. Prymas Polski zakończył, mówiąc: „Jesteśmy po to, aby w imię wolności budować mosty. Ten wysiłek może rodzić dobro dla naszych Kościołów, dla Polski, dla Europy. Jeśli Gniezno będzie przyciągać ludzi w tym celu, to będzie miejscem błogosławionym, z którego może wywoływać dobro”.

W XI Zjeździe Gnieźnieńskim weźmie udział ok. 1000 uczestników z 14 krajów Europy, w tym 100 dziennikarzy. Zaproszonych zostało 40 prelegentów różnych narodowości, a 22 warsztaty będą prowadzone przez 27 trenerów. Każdy uczestnik spotkania otrzyma specjalny egzemplarz Biblii Ekumenicznej. Całe spotkanie przygotowywało 14 różnych organizacji i stowarzyszeń.

„KOCHAJ I CZYŃ CO CHCESZ”: WOLNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA W ŚWIECIE, W KTÓRYM WSZYSTKO WOLNO

Wrz 21, 2018

Profesor Chantal Delsol, profesor filozofii politycznej i dyrektorka Ośrodka Studiów Europejskich na Uniwersytecie Marne-la-Vallee w Paryżu, jest autorką drugiej prelekcji Zjazdu Gnieźnieńskiego. Niestety, francuska filozof nie mogła przybyć do Gniezna z powodu choroby. W jej imieniu przygotowany tekst odczytała Katarzyna Łukomska ze Wspólnoty Chemin Neuf w Polsce. Tytuł prelekcji brzmiał: „<<Kochaj i czyń co chcesz>>: wolność chrześcijańska w świecie, w którym wszystko wolno”.

„Świadectwo”

Wrz 23, 2018
Podczas drugiego dnia XI Zjazdu Gnieźnieńskiego w Galerii IKE UAM, odbył się wernisaż wystawy „Świadectwo”  zrealizowanej przez Wspólnoty Twórców Chrześcijańskich Vera Icon – w otwarciu wystawy uczestniczyli autorzy prezentowanych prac.Wystawę można zwiedzać do końca października.

Trwają zapisy na XI Zjazd Gnieźnieński

Cze 14, 2018
 

Blisko 60 prelegentów, 27 paneli dyskusyjnych, 22 warsztaty tematyczne, 10 Kościołów chrześcijańskich zaangażowanych w organizację – to kilka liczb streszczających XI Zjazd Gnieźnieński, który w dniach 21-23 września odbędzie się w Gnieźnie. Szczegóły zaprezentowano 13 czerwca podczas konferencji prasowej w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.