bp Michal Janocha

bp Michał Janocha

Biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, historyk sztuki, teolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalista z dziedziny duchowości chrześcijańskiego Wschodu, teologii kultury, historii sztuki i kultury chrześcijańskiej.