Antoine Arjakovsky

Antoine ArjakovskyFrancuski prawosławny, doktor historii, dyrektor naukowy Kolegium Bernardynów w Paryżu. Twórca i pierwszy dyrektor Instytutu Studiów Ekumenicznych na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie. Autor licznych opracowań na temat prawosławia i ekumenizmu, m.in. Qu’est-ce que l’orthodoxie, En attendant le concile de l’Eglise Orthodoxe, The Way, Religious Thinkers of the Russian Emigration and Their Journal (1925-1940), Russia-Ukraine: From War to Peace? (2013-2015), Myrna Nazzour. Mistyczka jedności.