Anna Bentyn

Anna Bentyn

Pedagog, także doradca metodyczny pedagogów i wychowawców świetlic z Gniezna, na co dzień pracuje w gimnazjum. Trenerka Fundacji Edukacja dla Demokracji. Posiada doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych realizowanych w ramach PO KL i in. Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej Phronesis. Prywatnie córka, matka, babcia.