Andrij Nieczyporuk

Prezes zarządu Towarzystwa Lwa ze Lwowa. Ekspert i doradca w zakresie rozwoju organizacyjnego, zarządzania projektami, monitoringu i oceny oraz rozwoju współpracy międzynarodowej.