Agata i Krzysztof Jankowiakowie

Małżonkowie od 28 lat, członkowie Ruchu Światło-Życie. Ona – tłumaczka anglistka, on – prawnik. Należą do Domowego Kościoła. Są redaktorami „Wieczernika” – pisma formacyjnego ruchu. W latach 2009-2014 odpowiadali też za Diakonię Życia Ruchu Światło-Życie. Prowadzą rekolekcje dla rodzin, są nauczycielami naturalnego planowania rodziny.