Adam Strug

Śpiewak i instrumentalista, poeta, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, badacz – zbieracz i praktyk, scenarzysta filmów dokumentalnych. Lider muzycznej kompanii wykonującej jego autorskie piosenki. Pomysłodawca zespołu śpiewaczego „Monodia Polska”, praktykującego polskie pieśni przekazywane w tradycji ustnej. Depozytariusz i popularyzator pieśni polskich przekazywanych od pokoleń wyłącznie w tradycji ustnej.