Abp Światosław Szewczuk

Arcybiskup większy kijowsko-halicki, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. W latach 1983-1989 uczył się w podziemnym seminarium duchownym. Następnie odbył studia m. in. w Buenos Aires i w Rzymie. Obronił na rzymskim uniwersytecie Angelicum doktorat z antropologii teologicznej i podstaw teologii moralnej w teologicznej tradycji bizantyjskiej. W 2009 r. został mianowany biskupem pomocniczym w Buenos Aires. W 2011 r. Synod Biskupów Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej wybrał go na swego zwierzchnika. Wybór ten zatwierdził papież Benedykt XVI.