abp Matteo Zuppi

Od 2015 r. arcybiskup metropolita Bolonii, wcześniej od 2012 r. biskup pomocniczy Rzymu. Związany ze Wspólnotą Sant’Egidio. Z ramienia tej wspólnoty uczestniczył m.in. w negocjacjach, które pomogły zakończyć wojnę w Mozambiku w 1992 r. i otrzymał tytuł honorowego obywatela tego kraju. W Rzymie rozwijał m.in. działania na rzecz ubogich, osób starszych i uzależnionych od narkotyków.