abp Jeremiasz

 

Abp Jeremiasz

Abp Jeremiasz (Jan Anchimiuk) – prawosławny arcybiskup wrocławsko-szczeciński (od 1983 r.), prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (od 2001 r.), były rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1996–2002 i ponownie 2008-2012). Studiował teologię prawosławną w Warszawie i Zagorsku (Rosja) oraz teologię protestancką w Zurychu. Profesor teologii biblijnej, od 1968 r. wykłada w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W latach 1975–1991 należał do Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów. Od roku 1982 należy do międzywyznaniowego zespołu tłumaczy, pracujących nad ekumenicznym przekładem Nowego Testamentu na język polski. (fot. ekumenia.pl)