Header Image

Warsztaty chrześcijańskiej nadziei

„Warsztaty chrześcijańskiej nadziei” to podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego chwila oddolnego tworzenia i integracji uczestników Zjazdu. Dwie godziny w piątek i dwie w sobotę to łącznie 22 tematy, to każdego dnia 11 równolegle pracujących grup starających się interaktywnie odpowiadać na warsztatowe pytania.
Po godzinach wchłaniania informacji i propozycji usłyszanych na salach plenarnych będzie to czas wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie „co z tym zrobić”? Co mogę ja, co możemy my? Jak każdy z nas myśli na dany temat, jak możemy różnorodne myślenie w dialogu i wspólnym działaniu połączyć?
Każdy z warsztatów prowadzą fachowcy w danej dziedzinie, którzy będą wprowadzać w temat, organizować interaktywną pracę, podsumowywać. Tworzyć warsztat będą wszyscy, a rolą prowadzącego będzie umożliwienie skorzystania z mądrości i życiowego doświadczenia każdego z uczestników warsztatu. 
Rezultaty warsztatowej pracy będą natychmiast prezentowane na tablicach podczas Zjazdu, a zaraz po nim na stronie internetowej Zjazdu. 

PIĄTEK, 21 września 2018 r., godz. 17:00 – 18:45 (Część I)

Warsztat I. Jak być polskim patriotą, a zarazem solidarnym Europejczykiem?
Czy jest jakieś miejsce pomiędzy nacjonalizmem zatrącającym o szowinizm a obojętnością na los własnego narodu? Jak na co dzień budować polskość, która nie jest przeciw nikomu, jak być równocześnie dobrym Polakiem i dobrym Europejczykiem?
Trener: Przemysław Fenrych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (Szczecin)
Warsztat II. Radość przeżywania niepodległości – razem z sąsiadami
Stulecie odzyskania niepodległości świętujemy nie tylko my, także inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Jak wspólnie (a nie przeciw sobie) przeżywać niepodległość wywalczoną przed laty w konflikcie z sąsiadami (kosztem sąsiadów)
Trener: Krzysztof Stanowski, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Lublin
Warsztat III. Wolność między szacunkiem dla człowieka i prawem pełnego wyrażania siebie
Szokowanie – czy budzi nadzieję? Wolność w kulturze – czy ma granice? Jak je określać? Jak ich bronić?
Trener: Maciej Omylak, Centrum Myśli Jana Pawła II. Instytucja Kultury m.st. Warszawy 
Warsztat IV. Jak rozmawiać o polityce przy rodzinnym stole i się nie pokłócić?
Postawy obywatelskie tworzą się najpierw w rodzinie. Ale jak, jeśli w obawie przed kłótnią unikamy tematu?
Trener: Piotr Czekierda, Collegium Wratislaviense
Warsztat V. Pomagać, nie zniewalając i nie ulegając manipulacji 
Także: Caritas bez wyniosłości i paternalizmu. Miłosierdzie wobec brata w potrzebie, czy „miłosierdzie” ze strachu przed obcym? Jak unikać pułapki? Z drugiej strony: wspomagany potrafi omotać, zmanipulować, zniewolić pomagającego – jak tego unikać?
 Trener:
Warsztat VI. „Co się stało z naszą klasą?” Co dzisiaj znaczy solidarność?
W latach 80. polska solidarność doprowadziła do złamania systemu komunistycznego. Dzisiaj mówimy o Polsce plemion, które nie mają szans nawet na kompromis, nie mówiąc o porozumieniu. Co się stało? Jak odwrócić złe trendy? Solidarny dzisiaj to znaczy jaki? Czy w dzisiejszym ciasnym świecie jest miejsce na bycie solidarnym?
Trener: Teresa Mazan, 
Centrum Myśli Jana Pawła II. Instytucja Kultury m.st. Warszawy
Warsztat VII. Czy Europa wraca na wojnę?
Sposób myślenia, słuchania się nawzajem, budowania kompromisu i konsensusu, który doprowadził do powstania Unii Europejskiej zdaje się przeżywać kryzys. Pamięć złych doświadczeń historycznych zanika, „walka o swoje” zaczyna dominować nad wolą porozumienia. Co mogą zrobić zwyczajni obywatele, by odwrócić złe tendencje?
Trener:  
Katarzyna Zakroczymska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa
Warsztat VIII. Holokaust jako ostrzeżenie
W XX wieku nasi przodkowie nie tylko cierpieli i ginęli – także zadawali cierpienie i zabijali. Europejskie społeczeństwo po pierwszej wojnie światowej to nie tylko ofiary systemów totalitarnych – to także realizatorzy szalonych ideologii, bierni obserwatorzy, ludzie korzystający z cudzego nieszczęścia. Czego nauczyły nas straszliwe doświadczenia? Jak zawczasu przeciwdziałać?
Trener: Ks. Manfred Deselaers, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
Warsztat IX. Naród, rodzina, wspólnoty lokalne jako przestrzeń kształtowania dobra wspólnego i postaw obywatelskich
Tworzenie wspólnoty kulturowej przywiązanej do własnej tożsamości, gotowej solidarnie wspierać tożsamości innych narodów, nastawionej na tworzenie dobra wspólnego w sposób nieegoistyczny
Trener: Martyna Kwiatkowska 
Warsztat X. Rozwój zrównoważony – skąd brać siły do samoograniczania?
Wiemy, że dzisiaj żyjemy na koszt przyszłych pokoleń. Jak przekonać siebie i otoczenie do konieczności samoograniczania?
Trener: Marcin Przybysz, adwokat (Szczecin – Berlin) 
Warsztat XI. Młodzi – polityka – braterstwo: co tu się da połączyć?
Trener: o. Adam Strojny, Wspólnota Chemin Neuf 

SOBOTA, 22 września 2018 r., godz. 17:00 – 18:45  (Część II)

Warsztat XII. Wychowanie do wolności – szkoła, dom, Kościół, media, przestrzeń publiczna
Szansa na uzyskanie spójności między rozmaitymi podmiotami uczącymi wolności i „zabudowującymi” przestrzeń wolności.
Trener: Teresa Kowalczyk, Wydział Katechetyczny, Gniezno 
Warsztat XIII. Pojednanie, solidarność, partnerstwo – tworzenie codziennych relacji Polaków i Ukraińców
Kontekstem warsztatów jest obecność w Polsce setek tysięcy Ukraińców, którzy u nas się uczą, pracują, budują polski potencjał
Trener: Joanna Konieczna-Sałamatin, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 
Warsztat XIV. Jak rozmawiać w szkole o historii, by łączyła, a nie dzieliła?
Prowokacyjne pytanie: Czy uczyć historii jeśli musi dzielić? Czy nauczanie historii gdy każdy widzi cząstkę prawdy ze swojej perspektywy? Jakiej historii uczyć – stoimy wobec pytania jaki pożytek mamy z tradycyjnej historii rozumianej jako historia władców, wojen między nimi prowadzonych i traktatów pokojowych.
Trener: Zofia Fenrych, Instytut Pamieci Narodowej, Szczecin
Warsztat XV. Media nienawiści? Wolność i nienawiść w mediach społecznościowych
Jak walczyć z „hejtem” w społecznej dyskusji?
Trener:
Warsztat XVI. „Byłem przybyszem…” Chrześcijanin wobec uchodźców – w praktyce
Przyjmować, czy nie przyjmować? Zapraszając – pozwolić być sobą, czy nakłaniać do pełnej integracji? Jaka integracja?
Trener: Agnieszka Kosowicz, Polskie Forum Migracyjne
Warsztat XVII. Obywatel – czyli kto? Granice wolności w życiu codziennym
Jakie ograniczenia wolności jesteśmy w stanie zaakceptować w imię bezpieczeństwa? Na jaką odmienność gotowi jesteśmy wyrazić zgodę, a jaka jest nie do przyjęcia? Jak budować relacje z zupełnie innym i z trudem akceptowanym?
Trener: Anna Bentyn, trener Fundacji Edukacja dla Demokracji, Gniezno 
Warsztat XVIII. Wolność pracodawcy i pracownika – gdzie linia spotkania?
Gdzie w hierarchicznej konstrukcji firmy jest miejsce na wolność? Wolność, lojalność i podporządkowanie. Pułapki sporu pracowników z pracodawcami.
Trenerzy: Sławomir Miązek i Adam Bias, Towarzystwo Dzieł / CDO Polska
Warsztat XIX. Samorząd lokalny jako strażnik wolności i ładu społecznego
Był taki czas, że miasto czyniło wolnym. Dziś samorząd w wielu miejscach kraju podejmuje tematy, które teoretycznie powinny być przedmiotem troski Parlamentu czy Rządu
Trener: Robert Krupowicz, burmistrz Goleniowa, b. wojewoda zachodniopomorski, b. wiceprezes Polskiego Radia Szczecin 
Warsztat XX. Jak budować dziś Kościół równych sobie kobiet i mężczyzn?
Dzięki Pawłowi Apostołowi podglądamy najwcześniejszy Kościół i już wtedy widzimy napięcia między przekonaniem o fundamentalnej równości płci (Ga 3,28) i praktyką, w której kobiety pełnią we wspólnocie ważne role (Rz 16). A dziś? Jaki jest i jaki chcemy by był Kościół równych sobie kobiet i mężczyzn?
Trener: Zuzanna Radzik, teolożka, publicystka „Tygodnika Powszechnego”, autorka książki „Kościół kobiet”
Warsztat XXI. Wolność, solidarność, pojednanie i nadzieja sąsiadów z najbliższego otoczenia
Wolność dla nadziei to nie tylko wielka polityka. Ona się rozgrywa, odnosi sukces lub przegrywa w życiu codziennym osiedla, małego miasteczka, środowiska. Jak ją codziennie budować? Jak bronić się przed zagrożeniami?
Trener: Aleksandra Kujawska, Towarzystwo Demokratyczne Wschód
Warsztat XXII. Nowe technologie – szansa czy bariera dla ewangelizacji
Trener: Witold Zawadzki, Fundacja „Opoka”